Yrittäjyys, siinä missä jokainen muukin ammatti, on täynnä sekä hyviä että huonoja puolia. Yrittäjyyden erilaisesta luonteesta johtuen näistä niin sanotuista hyödyistä ja haitoista puhutaan kuitenkin usein paljon enemmän kuin muiden ammattien kohdalla.

Yrittäjyyden suurimpana hyötynä pidetään usein vapautta. Vapaus päättää asioista, työtavoista, työajoista ja jopa työtehtävistä. Vapaus on kuitenkin suhteellista ja tuo mukanaan myös paljon vastuuta. Yrittäjältä vaaditaan paljon joustavuutta, ja viime kädessä hän on aina itse vastuussa kaikesta. Työajoista voi päättää itse, mutta työaika päättyy harvoin kotiin lähdettäessä. Useimmiten yrittäjä joutuu kantamaan työasiat kotiin ja olemaan lähes jatkuvasti tavoitettavissa.

Kun työntekijä sairastuu eikä sijaista saada, joutuu yrittäjä itse usein luopumaan vapaapäivästään ja lähtemään töihin. Palkkatyössä oleva ’tavallinen työntekijä’ voi useimmiten jättää työasiat töihin ja olla vapaapäivänä vapaalla. Palkka tulee tilille joka kuukausi samana päivänä ja suunnilleen samansuuruisena, kun taas yrittäjän tulot eivät välttämättä ole ollenkaan säännöllisiä ja toimintaan liittyy useimmiten etenkin alkuvaiheessa taloudellinen riski.

Miksi sitten alkaa yrittäjäksi, kun työaikojen ja säännöllisten tulojenkin suhteen on niin ja näin? Yrittäjyys on ennen kaikkea mahdollisuus ja haaste. Osa yrittäjistä tekee pitkän uran palkkatyössä ennen yrittäjäksi alkamista, kunnes huomaavat kaipaavansa jotain erilaista. Ehkä juuri sitä haastetta ja mahdollisuutta.

Monelle kimmokkeena toimii raha, vaikka juuri mainitsimmekin epävarmasta tulonlähteestä. Vaikka tulo ei ole varsinkaan aluksi säännöllistä ja yrittämiseen liittyy usein taloudellinen riski, on yrittäjällä mahdollisuus luoda onnistuneella liikeidealla ja liiketoiminnalla huomattava omaisuus. Ja niille lopuille… no, suurimmalle osalle yrittäjistä yrittäminen on työn sijaan elämäntapa.