Mikäli ei ole aiempaa kokemusta yrittäjyydestä, kannattaa harkita jonkinlaista yrittäjäkoulutusta tai ainakin yrittäjäneuvontaa. Yritystä perustettaessa tulee huomioida monia asioita, joita ei välttämättä tule heti ajatelleeksi ilman tietoa tai kokemusta. Apua yrittäjänä alkuun pääsemiseen on kuitenkin tarjolla runsaasti, joten kenenkään yrittäjyys ei taatusti kaadu aloittamisen vaikeuteen, jos intoa ja yritteliäisyyttä riittää.

Kaikista meistä ei ole yrittäjiksi – tai sanotaanko että osa sopii siihen huomattavasti toisia paremmin. Yrittäjältä vaaditaan sinnikkyyttä, joustavuutta, ammattitaitoa ja ennen kaikkea johtamiskykyä. Hyvä hahmotuskyky ja tietynlainen kilpailunhalu ovat usein myös hyödyllisiä piirteitä yrittäjälle.

Kuinka sitten toimia, kun yritys on päätetty perustaa? Tärkeää on, että yrittäjällä on olemassa hyvä toimintaidea. Mitä myydään tai millaista palvelua tarjotaan ja kenelle? Onko kyseisen kaltaiselle yritykselle tarvetta ja kysyntää? Tarvittaessa kannattaa tehdä kannattavuuslaskelmia ja markkinointitutkimuksia, jotka antavat viitteitä liikeidean toimivuudesta. Myös hyvin toteutettu liiketoimintasuunnitelma on välttämätön työkalu. Siinä otetaan huomioon muun muassa yrittäjän osaaminen ja ammattitaito, kilpailevat yritykset, asiakkaat, markkinointi, työvoima sekä budjetti ja rahoitus. Lisäksi tulee selvittää lupa-asiat, eli millaisia lupia kyseisen kaltaisen yrityksen perustaminen tai pyörittäminen vaatii. Yrittäjän tulee huomioida myös vaadittavat viranomaisilmoitukset, kuten yrityksen rekisteröinti sekä tarvittavat vakuutukset.