Suomessa on pitkät rakentamisen perinteet, ja meiltä löytyy myös varsin suuria kotimaisia rakennusalan yrityksiä. Urakoitsija tekevät Suomessa monenlaisia projekteja aina kerrostalolähiöistä suuriin liike- ja teollisuusrakennuksiin.

Eräs tunnettu kotimainen rakennusalan yritys on Lemminkäinen, joka profiloituu erityisesti kaupunkien kehittäjänä, ja yhtiön urakoista monet liittyvät kaupunkikuvan uudistamiseen niin, että liikkumisen, työnteon ja asumisen tarpeet huomioidaan. Infra-rakentamisessa uudistetaan liikennettä, ja pyritään avaamaan ”pullonkauloja”. Kaupunkialueellekin rakennetaan lisää, usein maan alle. Perinteisessä talorakentamisessa taas Lemminkäinen korostaa yksityiskohtia, joiden suunnitteluun on paneuduttu huolellisesti. Yhtiö on myös panostanut voimakkaasti rakentamisen kehittämiseen, ja uusien käytäntöjen luomiseen. Lemminkäinen haluaa korostaa kahta asiaa: laatua ja kustannustehokkuutta.

NCC on puolestaan pohjoismainen rakennusyhtiö, ja se on yksi johtavia alan yrityksiä koko Pohjois-Euroopassa. Yhtiö toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Venäjällä ja Baltian maista. Suurin osuus toiminnasta (47%) keskittyy Ruotsiin, sekä Suomeen ja Norjaan (molemmissa 16%). NCC korostaa harjoittavansa kestävän kehityksen rakentamista, ja sen liiketoiminnan ydinalueita ovat mm. infra- ja talorakentaminen, sekä asuntojen ja kiinteistöjen kehitys. Yhtiö rakentaa liike- ja toimitiloja, asuntoja, teollisuuskiinteistöjä sekä myös infrastruktuuria kuten tiestöä ja siltoja.

Näiden kahden suuryhtiön lisäksi Suomen markkinoilla on luonnollisesti myös paljon pienempiä ja paikallisia toimijoita, jotka toimiva usein myös alihankkijoina suuremmille yhtiöille. Suuret rakennusprojektit edellyttävätkin usein kymmenien eri toimijoiden mukana oloa, minkä voi todeta esimerkiksi Olkiluodon uuden ydinvoimalan rakennusprojektissa.