Starttiraha

Author: admin

Uutta yritystä perustava yrittäjä voi halutessaan hakea starttirahaa, jonka tarkoituksena on taata yrittäjälle toimeentulo sinä aikana, kun yrityksen toiminta ei ole vielä vakiintunutta. Starttirahan ideana on tukea yrittäjyyttä ja työllistymistä. Yrittäjä voi saada starttirahaa maksimissaan 1,5 vuoden ajan, ja sen suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti.

Starttirahaan kuuluu kaksi eri osaa, perustuki ja lisäosa. Perustuki saattaa vaihdella hieman vuosittain, mutta on viime vuosina ollut suuruudeltaan noin 25 euron luokkaa päivää kohden. Lisäksi yrittäjälle voidaan maksaa starttirahan lisäosaa, joka voi olla enintään 60 % perustuen suuruudesta. Lisäosan suuruuden määrittelee työ- ja elinkeinotoimisto.

Starttirahaa haettaessa kannattaa olla yhteydessä yritysneuvontaan. Tukea haettaessa yrittäjällä tulee olla jo valmiina liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, rahoituslaskelmat sekä tietysti hakemus starttirahaa varten. Lisäksi yrittäjä tarvitsee verovelkatodistuksen verottajalta. Starttirahaa haetaan paikallisesta työ- ja elinkeinotoimistosta, johon vaaditut asiakirjat tulee toimittaa.

Starttirahaa ei voida myöntää kenelle tahansa, vaan hakijan täytyy täyttää tiettyjä edellytyksiä. Hakijalla tulee olla riittävät edellytykset yritystoiminnan pyörittämiseen, mikä pitää sisällään joko tarvittavan koulutuksen yrittäjäksi tai aiemman kokemuksen yrittäjyydestä. Hakuprosessissa arvioidaan myös tarkoin, onko tulevan yrityksen toiminnalla edellytykset kannattavuuteen ja voisiko se käynnistyä mahdollisesti myös ilman starttirahaa. Sinä aikana kun yrittäjä saa starttirahaa, hänelle ei myönnetä työttömyyskorvauksia eikä hän saa valtiolta avustusta palkkakustannuksiinsa.