Suomalaiset tekevät erilaisia remontteja jatkuvasti, kunnostavat jo ikääntyneitä kotejaan uuteen uskoon, rakentavat kesämökkejä ja laajentavat jo olemassa olevia rakennuksiaan. Osaavalle rakennusalan ammattilaiselle siis riittää yleensä hyvin kysyntää. Mikäli rakennus- ja remonttitaitojen lisäksi löytyy viitseliäisyyttä, päämäärätietoisuutta, sinnikkyyttä ja yritteliäisyyttä, voi oman rakennusalan firman perustaminen siis olla oikein hyvä vaihtoehto.

Monella alalla yrittäjäksi alkaminen vaatii melkoista rahallista alkupääomaa ja kenties mittavan lainan ottamista pankilta. Rakennusalalla aloituskustannukset ovat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat kuin monella muulla alalla, joten rahallisesti oman yrityksen perustamiselle ei ole niin suurta kynnystä. Toki myös rakennusalalla yrittäjyyteen liittyy aina jollain tapaa taloudellinen riski, kun niin sanotun tavallisen työntekijän säännöllistä kuukausituloa ei sellaisenaan ole taattu.

Yrittäjyyteen on tarjolla koulutusta samoin kuin muihinkin ammatteihin, ja siitä voi olla runsaasti apua muun muassa liikeideaa (mitä ja kenelle myydään) ja liiketoimintasuunnitelmaa (kannattavuus, mahdollisuudet menestyä ym.) tehdessä. Liiketoimintasuunnitelmassa otetaan huomioon esimerkiksi palvelu, asiakkaat, muut alan kilpailijat, kirjanpito sekä talouden suunnittelu. Rakennusalan yritystä perustavan yrittäjän kannattaa myös huomioida, että osa alan töistä on luvanvaraisia, eli viralliset paperit on oltava kunnossa.

Vaikka tarjonta alalla on runsasta, myös kysyntä on kovaa. Laadukkaalla työllä ja kohtuullisella hintatasolla asiakkaiden saannin ei pitäisi olla alalla vaikeaa. Taantuma on vaikuttanut toki myös rakennusalaan; vuosina 2008 ja 2009 uusia hankkeita oli huomattavasti entistä vähemmän, ja rakentaminen suorastaan pysähtyi. Taantumasta huolimatta ihmiset kuitenkin tuntuivat kunnostavan jo olemassa olevia rakennuksiaan entiseen malliin. Vuoden 2009 jälkeen tilanne lähti kuitenkin myös rakentamisen osalta tuntuvaan nousuun, ja Suomessa alettiin taas rakentaa kuten aiemmin. Tämän jälkeen alalle onkin syntynyt myös runsaasti uusia pienyrityksiä kysynnän taas kasvaessa rajusti.