Paloturvallisuustuotteet kotiin ja työpaikalle

Tulipalo on tilanne, jonka harva meistä on joutunut kokemaan, ja hyvä niin. Mielikuva omasta kotitalosta liekkien keskellä tai työpaikasta savuavina raunioina, on jokaiselle järkyttävä. Ihmisten tietoisuus ja siten myös onnettomuuksien ennaltaehkäisy on nykypäivänä parantunut. Aina vaaratilanteilta ei kuitenkaan vältytä, joten jokaisen on syytä miettiä vielä kerran, onko kodin tai toimiston paloturvallisuusvälineet ehjät, ajantasaiset ja ylipäätään riittävät. Ensiaputarvike.fi tarjoaa laadukkaat paloturvallisuustuotteet.

Ennaltaehkäisy

Paras vaihtoehto ikäviltä vaaratilanteilta välttymiseen on niiden ennaltaehkäisy. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Useimmiten laki määrää esimerkiksi taloyhtiöitä ja yrityksiä ylläpitämään ajantasaista pelastussuunnitelmaa, johon liittyy ohjeet hätätilanteissa poistumiseen ja käytettävissä olevaan sammutusvälineistöön. Erityisesti yrittäjien on syytä huolehtia uusien työntekijöiden perehdyttämisestä pelastussuunnitelmaan ja paloturvallisuustuotteisiin. Paloturvallisuuteen on hyvä kiinnittää huomiota myös esimerkiksi lattiamateriaaleja valittaessa.

Paloturvallisuustuotteet

Paloturvallisuudessa olennaista on riittävän ajoissa reagoiminen. Mitä aikaisemmin reagoimme, sitä vähemmän tuhoa on ehtinyt syntyä ja sitä helpommin palo on vielä hallittavissa. Parhaiten tällaisissa tilanteissa toimivat erilaiset palo- sekä häkävaroittimet. Palovaroittimia on oltava vähintään yksi jokaista asunnon alkavaa 60 neliömetriä kohden, sekä vähintään yksi kerrosta kohden. Tarkempaa tietoa ja hyviä vinkkejä voi löytää netistä.

Toinen merkittävä asia, joka liittyy sammutuksen aloittamiseen aikaisessa vaiheessa, on alkusammutuskalusto. Tähän voidaan laskea erilaiset jauhe- ja hiilidioksidisammuttimet sekä sammutuspeitteet. Sammuttimen ja sammutuspeitteen oikeanlaista käyttöä on syytä harjoitella ja ohjeisiin tulee perehtyä etukäteen. Mikäli sammuttimia säilytetään vaihtelevissa oloissa, ne tulee tarkastuttaa vuoden välein, muutoin tarkistusväli on kaksi vuotta.