Itselle sopiva yritysmuoto löytyy parhaiten kun ensin luodaan mahdollisimman tarkka liiketoimintasuunnitelma. Tärkeää on määritellä esimerkiksi se, kuinka laajasta toiminnasta on kyse, ketkä ovat osallisia ja paljonko on valmis sijoittamaan liiketoimintaansa.

Helpoin ja yksinkertaisin yritysmuoto on Yksityinen elinkeinoharjoittaja eli Toiminimi (Tmi). Se sopii pienimuotoiseen toimintaan, kuten perheyrityksiin. Toiminimeä ei yleensä tarvitse rekisteröidä eikä sijoituspääomaa vaadita.

Avoimessa yhtiössä puolestaan on useampi kuin yksi yrittäjä, jotka allekirjoittavat yhtiösopimuksen. Molemmat osakkaat ovat yhdessä vastuussa liiketoiminnan veloista ja laskuista sekä jakavat sen voitot, joten osakkaiden keskeinen luottamus on tärkeää.

Kommandiittiyhtiö muistuttaa avointa yhtiötä sillä erolla, että äänettömät yhtiömiehet eivät ole vastuussa yhtiön tappioista, kun taas vastuunalaiset yhtiömiehet ovat. Käytännössä siis osa yrittäjistä rahoittaa yritystä pääomalla, ja osa omalla työpanoksellaan.

Jos kuitenkin suunnittelee laajempaa liiketoimintaa hyvillä kasvumahdollisuuksilla ja suuremmalla pääomalla, on osakeyhtiö kaikkia edellä mainittuja yhtiömuotoja parempi vaihtoehto. Osakeyhtiö on rekisteröitävä ja se on ominaisuuksiltaan monimutkaisempi, mutta samalla joustavin niissä puitteissa, että vanha osakas voi helposti luopua osakkuudestaan ja uusia osakkaita voi liittyä yhtiöön. Julkinen osakeyhtiö puolestaan toimii perusasioissa kuten osakeyhtiö, tosin sillä erolla että se on listautunut pörssiin, joten sitä kautta sillä on myös enemmän velvoitteita.

Muista yritysmuodoista poiketen osuuskunta on yritysmuoto, jonka tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan palvella jäseniensä etuja. Se sopiikin parhaiten erilaisille kollektiiveille, eikä siis yksityishenkilöille.