Nykypäiväisen yrityksen verkkonäkyvyys on merkittävä osa yrityksen markkinointiviestintää. Verkkonäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka ja millä keinoin netistä tuotteita ja palveluita etsivät käyttäjät löytävät niiden joukosta juuri tietyn yrityksen. Verkkonäkyvyyttä ovat muilta nettisivuilta löytyvät mainokset, näkyvyys google-hakujen tuloksissa sekä sosiaalisen median, kuten Facebookin sivuilla näkyvät mainokset.

Verkkomainonta on tänä päivänä jopa sadat tuhannet silmäparit tavoittavaa ja niin tehokasta, että se on syrjäyttänyt perinteisen lehtimainonnan jo aikapäiviä sitten. Koska ostoksia tehdään yhä suurenevissa määrin netissä perinteisten kivijalkakauppojen sijaan, verkossa näkyminen ja nettisivut ovat suorastaan välttämättömiä perusseikkoja nykyaikaiselle yritykselle. Verkkonäkyvyys on myös maineenhallintaa – ammattimaisesti suunniteltujen sivujen avulla yritys näkyy verkossa juuri sellaisena, kuin yrittäjä sen haluaakin näkyvän.

Verkossa mainostamisen ja google-haun tuloksissa näkymisen lisäksi tärkeä pääpointti on tietysti itse yrityksen verkkosivut, joiden laatimisessa kannattaa tietysti käyttää apunaan ammattilaisen asiantuntemusta. Hyvä esimerkki onnistuneista verkkosivuista on tietysti kotisivuja työkseen tekevien yritysten omat verkkosivut, jotka ovat selkeitä, hyvin jäsennettyjä sekä informatiivisia eli suoraan “asian ytimeen” meneviä ja tämän kaltainen asialinjainen, pelkistetysti ja tehokkaasti tiedottava verkkosivumalli palvelee toki muidenkin alojen yrityksiä, kuten esimerkiksi lakiasiaintoimistoja.

Edellisistä esimerkeistä poikkeavaa verkkonäkyvyyttä ja aivan toisen tyylisiä nettisivuja suositaan muun muassa kauneuspalveluita tarjoavilla sivuilla, joiden etusivuilla käytetään usein esteettisiä ja tunnelmallisia kuvia sekä rauhallisia värejä – näillä elementeillä asiakkaalle välittyy hieman arkipäivän luksusta, joka tarjoaa jo ennalta tuntumaa itse hoidon tuomaan euforiaan.

Värikkäämpänä ja verkkokauppaa korostavana esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi muotisivut, joiden kautta asiakas pääsee kotoaan käsin tilaamaan mitä kätevimmin erikoisempiakin vaatteita tai vaikkapa tavallisissa kivijalkakaupoissa huonommin saatavilla olevia isompikokoisia vaatteita. Verkkokaupan sisältävä nettisivusto palvelee asiakasta myöskin tämän maantieteellisestä sijainnista riippumatta, mistä syystä useat perinteiset kaupat ovatkin perustaneet kivijalkamyymälänsä ohelle verkkokaupan – laajentaakseen asiakaskuntaa ja toimittaakseen myymiään tuotteita ja palveluja myös lähikulmia kauemmaksi eli toisin sanoen vastatakseen nykypäiväiseen kaupankäyntiin ja sen vaatimuksiin.