Archive for the ‘Vinkit’ Category

start business

Oman yrityksen perustaminen vaatii rohkeuden lisäksi myös paljon huolellista suunnittelua. Itse liiketoimintasuunnitelman lisäksi vaaditaan myös paljon muuta, kuten toimistotilat. Jo pelkkien työtilojen kuntoon saaminen saattaa olla iso urakka. Tästä syystä suunnittelu nousee tärkeään rooliin, muuten työn määrä voi yllättää ja urakka saattaa tuntua mahdottomalta.

Toimiston perustaminen

Taustatyön tekeminen on tärkeää ja onneksi nykyisin tarvittavan tiedon voi löytää internetistä, esimerkiksi yrityksen perustamisen vaiheista kertoo Yrittäjät-järjestö.

Kun yrityksen perustaminen on siinä vaiheessa, että paperityöt alkavat olla hoidettu ja liiketoiminta on valmis starttaamaan, tarvitaan vielä toimistotilat. Ennen toimistotilan etsimistä tulee miettiä mitä vaatimuksia oma yritys tiloille asettaa. Kuinka monta työntekijää aiotaan työllistää, mikä olisi sopiva sijainti (tehdäänkö esim. paljon asiakaskäyntejä), asettaako liiketoiminta tiloille joitain erikoisvaatimuksia, esimerkiksi sähkönkäytön suhteen ja tietenkin, millä budjetilla lähdetään liikkeelle. On hyvä muistaa, että myös vanhat tilat voidaan kunnostaa uutta vastaaviksi, esimerkiksi uusimalla tilojen parketti.

Toimiston kalusteiden ei välttämättä tarvitse olla upouusia, sillä on olemassa liikkeitä, jotka ovat keskittyneet käytettyjen toimistokalusteiden myymiseen. Usein kalusteet ovat lähes uutta vastaavia ja uuden työpöydän hinnalla voi helposti saada kolme käytettyä, joten käytettyjen toimistokalusteiden tarjontaan tutustuminen kannattaa. Uudelle yrittäjälle apua tarjoavat myös TE-palvelut. Loistava tapa päästä alkuun ja saada arvokkaita vinkkejä, joka on myös tärkeää itse liiketoiminnan kannalta, on tutustua muihin saman alan yrittäjiin.

Mainosta yritystäsi

Author: admin

960654-marketing

Aivan liian harvat yritykset nykypäivänä osaavat markkinoida ja mainostaa yritystään oikein, saatikka tarpeeksi. Varsinkin pienet yritykset tyytyvät vakioasiakkaisiin, ja tuudittautuvat siihen uskoon, että kyseiset asiakkaat tuovat leivän pöytään myös jatkossa. Tämä saattaa olla kuitenkin kohtalokas ajattelutapa, sillä uskollinen asiakaskunta ikääntyy, ja nuorempi sukupolvi kilpailuttaa palvelut ja tuotteet hyvinkin nopeasti. Nuoremmalle sukupolvelle ei riitä välttämättä ”se tuttu kasvo”, vaan hinta ratkaisee yhä enemmän.

Liikelahjat eli profiilituotteet, ovat edelleen hyvä keino mainostaa ja markkinoida yritystä. Axonprofil muun muassa myy laadukkaita liikelahjoja netin kautta. Asiakkaille on kannattavaa jakaa esimerkiksi kyniä, joihin on painettu firman logo ja yhteystiedot. Liikelahjoilla on edelleenkin suuri merkitys yritysten markkinoinnissa, vaikka sähköiset kanavat haukkaavatkin isoimman palan mainonnan kakusta. Jatkuvasti kehittyvä teknologia ja sähköisten kanavien kehittyminen, asettavat uusia haasteita yritysten markkinointiin, samalla antaen lisämahdollisuuksia näkyvyyteen. Verkkosivusto on tärkein kanava yritykselle näkyä sähköisesti, lehtimainonnan jäädessä armotta taka-alalle. Lehtimainonta, tv- sekä radiomainonta ovat kalliita kanavia, tosin hyvin tehty tv- tai radiomainos tavoittavat suuren määrän asiakkaita samaan aikaan.

Tunnista oikeat markkinointikanavat

Varsinkin pienten yritysten, on vaikeaa markkinoida itseään edullisesti. Koska pääomaa ei ole sijoittaa TV- tai radiomainoksiin, täytyy löytää oikeat markkinointitavat mahdollisimman pienellä budjetilla. Pienelle yritykselle kivijalan rakentaminen on erityisen tärkeää. Mikä on yrityksen erityisosaaminen – sitä tulee korostaa. Ei kannata yrittää tehdä montaa asiaa puolivillaisesti, vaan keskittyä omaan osaamiseen. Laatu ja asiakaspalvelu ovat niitä perusarvoja, jotka yrityksen tulee omaksua. Jos näistä arvoista pidetään kiinni ja kehitetään jatkossakin, tyytyväiset asiakkaat pysyvät ja suosittelevat firmaa eteenpäin. Yrityksen ei välttämättä tarvitse käyttää mainontaan suuria summia jos kivijalka on rakennettu oikein. Toki laadukkaasti toteutetut nettisivut kannattaa hankkia, joiden kautta voi kertoa asiakkaille uutuuksista ja tarjouksista. Verkkosivusto on tärkeä myös sen vuoksi, että suurin osa nykypäivän asiakkaista etsii palveluita ja tuotteita ensimmäisenä netin kautta. Yhden lehtimainoksen hinnalla saa helposti tehtyä hyvät nettisivut yritykselle, ja ne tuottavat rahaa ja asiakkaita yritykselle myös tulevaisuudessa.

Nykypäiväisen yrityksen verkkonäkyvyys on merkittävä osa yrityksen markkinointiviestintää. Verkkonäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka ja millä keinoin netistä tuotteita ja palveluita etsivät käyttäjät löytävät niiden joukosta juuri tietyn yrityksen. Verkkonäkyvyyttä ovat muilta nettisivuilta löytyvät mainokset, näkyvyys google-hakujen tuloksissa sekä sosiaalisen median, kuten Facebookin sivuilla näkyvät mainokset.

Verkkomainonta on tänä päivänä jopa sadat tuhannet silmäparit tavoittavaa ja niin tehokasta, että se on syrjäyttänyt perinteisen lehtimainonnan jo aikapäiviä sitten. Koska ostoksia tehdään yhä suurenevissa määrin netissä perinteisten kivijalkakauppojen sijaan, verkossa näkyminen ja nettisivut ovat suorastaan välttämättömiä perusseikkoja nykyaikaiselle yritykselle. Verkkonäkyvyys on myös maineenhallintaa – ammattimaisesti suunniteltujen sivujen avulla yritys näkyy verkossa juuri sellaisena, kuin yrittäjä sen haluaakin näkyvän.

Verkossa mainostamisen ja google-haun tuloksissa näkymisen lisäksi tärkeä pääpointti on tietysti itse yrityksen verkkosivut, joiden laatimisessa kannattaa tietysti käyttää apunaan ammattilaisen asiantuntemusta. Hyvä esimerkki onnistuneista verkkosivuista on tietysti kotisivuja työkseen tekevien yritysten omat verkkosivut, jotka ovat selkeitä, hyvin jäsennettyjä sekä informatiivisia eli suoraan “asian ytimeen” meneviä ja tämän kaltainen asialinjainen, pelkistetysti ja tehokkaasti tiedottava verkkosivumalli palvelee toki muidenkin alojen yrityksiä, kuten esimerkiksi lakiasiaintoimistoja.

Edellisistä esimerkeistä poikkeavaa verkkonäkyvyyttä ja aivan toisen tyylisiä nettisivuja suositaan muun muassa kauneuspalveluita tarjoavilla sivuilla, joiden etusivuilla käytetään usein esteettisiä ja tunnelmallisia kuvia sekä rauhallisia värejä – näillä elementeillä asiakkaalle välittyy hieman arkipäivän luksusta, joka tarjoaa jo ennalta tuntumaa itse hoidon tuomaan euforiaan.

Värikkäämpänä ja verkkokauppaa korostavana esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi muotisivut, joiden kautta asiakas pääsee kotoaan käsin tilaamaan mitä kätevimmin erikoisempiakin vaatteita tai vaikkapa tavallisissa kivijalkakaupoissa huonommin saatavilla olevia isompikokoisia vaatteita. Verkkokaupan sisältävä nettisivusto palvelee asiakasta myöskin tämän maantieteellisestä sijainnista riippumatta, mistä syystä useat perinteiset kaupat ovatkin perustaneet kivijalkamyymälänsä ohelle verkkokaupan – laajentaakseen asiakaskuntaa ja toimittaakseen myymiään tuotteita ja palveluja myös lähikulmia kauemmaksi eli toisin sanoen vastatakseen nykypäiväiseen kaupankäyntiin ja sen vaatimuksiin.

Julkiset tilat poikkeavat yksityiskodeista monellakin tavalla. Ehkä merkittävin ero on siinä lähtökohdassa, että kodit halutaan tehdä mukaviksi ja viihtyisiksi, mutta julkiset tilat ensisijaisesti kulutusta kestäviksi. Toki niissäkin pyritään tavoittelemaan viihtyisyyttä mahdollisuuksien rajoissa, mutta ennen kaikkea julkisilta tiloilta halutaan käytännöllisyyttä ja kestävyyttä.

Lattia ja lattiamateriaalivalinnat ovat hyvä esimerkki käytännöllisyyden ja kestävyyden tavoittelusta julkisissa tiloissa. Kun kodin lattioissa suositaan lämmintä puuparkettia, laminaattia tai toisinaan jopa kokolattiamattoja, ovat julkisten tilojen lattiapinnat aivan toisenlaisia. Ensimmäinen asia, joka tuleekin ottaa huomioon julkisen tilan lattiaa suunniteltaessa, on käytännöllisyys eli esimerkiksi lattian puhtaana pitämisen helppous. Ja koska tiloissa kulkee jatkuvasti paljon ihmisiä erilaisissa jalkineissa, tulee lattiamateriaalin olla tietysti myös kestävää.

Materiaalit

Yleisiä materiaaleja yritysten ja esimerkiksi julkisen hallinnon tiloissa ovat erilaiset laminaatit ja muovipinnoitteet sekä myös kumimatot ja kivilaatat. Hinta on tietysti yksi tärkeä tekijä esimerkiksi oman yrityksen liiketilan lattiaa valitessa. Kalleimpia lattiamateriaaleja ovat muun muassa graniitti- ja marmorilaatat ja edullisimpia ovat puolestaan lattiapinnoitteeseen varta vasten valmistetut levitettävät kumi- ja muovimatot. Kumimattojen hyvä puoli on niiden mainio kestävyys ja se, että ne soveltuvat myös kosteisiin tiloihin, kuten tuulikaappeihin. Myös erilaiset vinyylit ovat suosittuja ja helppohoitoisia lattiapinnoitteita. Yleisimpiä näistä ovat täysvinyylit, mutta myös korkkivinyylejä käytetään.

Kestävyys

Lattiapinnan kestävyys tulee todelliseen testiin usein esimerkiksi erilaisten juhlatapahtumien yhteydessä, jolloin naiset yleensä käyttävät korkokenkiä. Ne ovatkin nimittäin todellinen haaste lattiapinnan kestävyydelle. Yrityksen ei siis ehkä kannata järjestää suuria juhlia omissa tiloissaan, jos lattiamateriaali ei kestä korkokengillä kävelyä. Mutta jos lattiamateriaali on kunnossa, kannattaakin tilata liikelahjat esim. Axon Profililta ja laittaa juhlakutsut postiin.

Helppohoitoisuus

Lattiamateriaalin, jota käytetään julkisissa tiloissa (tai yleensäkin tiloissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä), tulee olla myös helppohoitoista ja tietysti helposti puhdistettavaa. Tästä syystä kiiltäväpintaisia muovi- ja kumisekoitemattoja suositaan. Niistä on helpompi saada lika ja erilaiset jäljet pois. Myös kiiltäväpintaiset kivilaatat ovat helpompia puhdistaa, kuin esimerkiksi puulattia. Lattiapintaa voidaan tietysti suojata mattoja käyttämällä. Matot myös helpottavat tilan puhtaanapitoa, sillä mattojen vaihtopalvelun voi ostaa erilliseltä yritykseltä, joka noutaa likaiset matot esimerkiksi kerran viikossa pestäväksi ja tuo samalla puhtaat matot tilalle.

Taloudellinen kasvu on ihmisten hyvinvoinnin ja paremman elämänlaadun elinehto. Moni meistä unohtaa kuitenkin sen että taloudellinen kasvu ei putoa taivaalta, vaan kasvua saavutetaan ainoastaan kehityksen kautta. Kehitys saa potkua kuitenkin innovaation kukoistaessa sukupolvesta toiseen. Viimeisin innovaation ala löytyy IT-maailman syövereistä, kun teknologian vallankumous luo uusia aloja vanhentuneiden tilalle “luovan tuhon” avulla. Näin ollen Darwinin evoluutio-oppi luo yritysten kasvua varten viidakon lait: kehity tai putoa kyydistä.

Taloustieteen yksi tärkeimmistä teeseistä, luova tuho, pitää huolen siitä, että vanhentuneet ja kannattamattomat alat pyyhkiytyvät pois uusien innovaatioiden tieltä. Viimeisin luovan tuhon aalto toi mukaan IT-vallankumouksen, jonka myötä yritysten on pitänyt arvioida uudelleen omat toimintatapansa ja täten kasvumahdollisuutensa. Toisin sanoen nopeat syövät hitaat. Kyseinen sääntö pätee erityisesti sisustus-, elektroniikka- ja pelialalla, jotka kaikki ovat käyneet läpi radikaaleja muutoksia. Vanhentuneilla toimintatavoilla kukin ala olisi pudonnut kyydistä jo aikoja sitten.

Sisustusala

Sisustusalan suunnittelijoiden työkuva on muuttunut viimeisen 10 vuoden ajan suurenmoisesti. Vuosia sitten suunnittelijoiden pääasiallinen työ oli vierailla projektien työmailla useasti kokeillen uusia ratkaisuja. Uusasiakashankinnan suhteen teknologian rooli on vaikuttanut tulevaisuuden projekteihin suunnattomasti.

Esimerkiksi amerikkalainen Postcard from Paris keskittyi vielä viime vuosikymmenellä asiakaskäynteihin ja uusien asiakkaiden haalimiseen perinteisin keinoin. Tämänkaltainen strategia ei välttämättä ollut kustannustehokasta. Teknologian avulla projektien suunnittelu sekä visioiden esittely asiakkaille onnistuu niin sanottuna etäesittelynä yrityksen tiloista suoraan asiakkaiden näyttöpäätteille. Samalla projektien sommittelu sekä mallinnus onnistuu digitaalisesti käden käänteessä.

Tietotekniikka-ala

Elektroniikan ala elää luonnollisesti teknologiasta, ja tästä johtuen kaikki teknologian maailmassa tapahtuvat kehitykset läikkyvät ylitse elektroniikan alaan. Koska elektroniikan ala on mielettömän laaja, yhden esimerkin esittäminen ei vielä välttämättä vangitse IT-vallankumouksen voimaa.

Kenties selkein esimerkki on vähittäismyynnin ala, joka on hiljalleen siirtymässä kokonaisuudessaan verkkomaailmaan. Kaikki tietävät varmasti eBayn, Amazonin ja viimeisimpänä Ali Baba –verkkokaupan, joiden avulla kuluttaja pystyy ostamaan tuotteen kuin tuotteen suoraan kotiovelle kuljetettuna.

Sama pätee myös musiikki- ja viihdealalla: esimerkiksi Applen iTunes-ohjelmiston avulla oman suosikkiartistin kappaleita voi ostaa omalle mobiililaitteelle vaivattomasti. Elokuvien kannalta myös esimerkiksi Netflix on oiva esimerkki viihde-alan onnistuneesta digitalisoitumisesta.

Peliala

Peliala on kokenut ylivoimaisesti suurimman muutoksen elektronisen kehityksen myötä. Konsoli- ja PC-pelien lisäksi myös kasinopelien digitalisointi aiheutti muutoksen aallon, joka palautti ihmiset fyysisiltä kasinoilta ja huoltoasemien peliautomaateilta omaan olohuoneeseen nettikasinoiden äärelle.

IT-alan kehitys pakotti myös valtiot vapauttamaan uhkapelaamisen suhteellisen vapautuneelle kilpailulle, tarjoten täten kuluttajille entistä laajemman valikoiman ja ennen kaikkea vapauden valintaan. Ja koska nettikasinoiden välillä vallitsee yllämainitut “viidakon lait”, täytyy heidän kehittyä jokainen päivä entistä paremmaksi. Sillä mikäli nettikasino X ei investoi kasvuun ja kehitykseen, nettikasinot Y ja Z takuulla käyttävät tilanteen hyväksi. IT-maailmassa kukaan ei saa valtiolta erikoiskohtelua tai suojelua kilpailulta.

Epäilemättä paras esimerkki vapautuneesta nettikasinoalasta on maailman suurin pokerihuone, PokerStars. Sivusto otti ilon irti aikakaudesta, jolloin pokerin pelaamisesta kehittyi näkyvä populaarikulttuurillinen ilmiö. Vapautunut kilpailu piti huolen myös siitä, että uudet “hait” saapuivat niin ikään apajille tarjoten yhtälailla laadukkaita nettipokeripelejä. PokerStars ymmärsi, mitä luova tuho voi saada aikaiseksi, mikäli he eivät investoisi tuotekehitykseen nopeasti. Näin ollen pelivalikoimaan lisättiin perinteisten korttipelien lisäksi myös klassiset kasinopelit. Nykyään Live-turnaukset tuodaan pelaajien ruuduille HD-kameroiden ja reaaliaikaisten krupieerien avulla, luoden realistisen tunnelman vaikka vessassa näpytellessä. Mikä parasta, voitot ovat nettikasinoilla kysynnän suuruudesta johtuen huomattavasti suuremmat kuin esimerkiksi huoltoasemien peliautomaateissa.

Mainitut esimerkit eivät tietenkään edusta kokonaisvaltaista analyysiä tietotekniikan parissa tapahtuvista muutoksista. Voimme kuitenkin päätellä näiden esimerkkien avulla, kuinka elämme merkittävän muutoksen keskellä niin yhteiskunnallisesti kuin myös teollisuuden saralla. Aikakautta voidaankin ehkä kutsua uudeksi renessanssiksi, jolloin luodaan edellytykset talouskasvulle, hyvinvoinnille sekä innovaatiolle. Oletko sinä mukana – vai uskotko yhä, että vanhassa vara parempi?

Itselle sopiva yritysmuoto löytyy parhaiten kun ensin luodaan mahdollisimman tarkka liiketoimintasuunnitelma. Tärkeää on määritellä esimerkiksi se, kuinka laajasta toiminnasta on kyse, ketkä ovat osallisia ja paljonko on valmis sijoittamaan liiketoimintaansa.

Helpoin ja yksinkertaisin yritysmuoto on Yksityinen elinkeinoharjoittaja eli Toiminimi (Tmi). Se sopii pienimuotoiseen toimintaan, kuten perheyrityksiin. Toiminimeä ei yleensä tarvitse rekisteröidä eikä sijoituspääomaa vaadita.

Avoimessa yhtiössä puolestaan on useampi kuin yksi yrittäjä, jotka allekirjoittavat yhtiösopimuksen. Molemmat osakkaat ovat yhdessä vastuussa liiketoiminnan veloista ja laskuista sekä jakavat sen voitot, joten osakkaiden keskeinen luottamus on tärkeää.

Kommandiittiyhtiö muistuttaa avointa yhtiötä sillä erolla, että äänettömät yhtiömiehet eivät ole vastuussa yhtiön tappioista, kun taas vastuunalaiset yhtiömiehet ovat. Käytännössä siis osa yrittäjistä rahoittaa yritystä pääomalla, ja osa omalla työpanoksellaan.

Jos kuitenkin suunnittelee laajempaa liiketoimintaa hyvillä kasvumahdollisuuksilla ja suuremmalla pääomalla, on osakeyhtiö kaikkia edellä mainittuja yhtiömuotoja parempi vaihtoehto. Osakeyhtiö on rekisteröitävä ja se on ominaisuuksiltaan monimutkaisempi, mutta samalla joustavin niissä puitteissa, että vanha osakas voi helposti luopua osakkuudestaan ja uusia osakkaita voi liittyä yhtiöön. Julkinen osakeyhtiö puolestaan toimii perusasioissa kuten osakeyhtiö, tosin sillä erolla että se on listautunut pörssiin, joten sitä kautta sillä on myös enemmän velvoitteita.

Muista yritysmuodoista poiketen osuuskunta on yritysmuoto, jonka tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan palvella jäseniensä etuja. Se sopiikin parhaiten erilaisille kollektiiveille, eikä siis yksityishenkilöille.

Kauppareissu on tänä päivänä suurimmalle osalle kuluttajista surffailuretki nettimaailmaan. Verkkokaupassa voi jopa suorittaa ruokaostokset! Mahdollisuudet ja vapaudet verkkokaupalla ovatkin suuremmat ja riskit pienemmät kuin perinteisellä yrityksellä. Yrityksen ulkoasu on helposti valittavissa ja vaihdettavissa; sen voi muokata juuri oikealle kohderyhmälle sopivaksi ja ennen kaikkea verkkokauppa löytää asiakkaat helposti verkkoliittymien välityksellä. Eduksi vielä on sekin, että maksutapoja on monia, laskua ei tarvitse suorittaa välittömästi ja tietysti ostokset toimitetaan asiakkaan valitsemaan osoitteeseen.

Yrittäjän elämä on siis helpompaa verkkoyrittäjänä, kun yrityksen perustaminenkin on usein vain joidenkin klikkauksien päässä. Netissä voi surfata sivustoille, joiden avulla on helppo luoda oma nettiyritys. Yrittäjä välttyy monilta kuluilta aina tilavuokrista henkilöstön palkkoihin, tietysti riippuen yrityksen luonteesta. Yrittäjä itse voi myös pysyä anonyyminä. Ennen kaikkea verkkokaupassa voi myydä mitä tahansa kenelle tahansa – vai voiko sittenkään? Yrittäjän oma vastuu tulee tässä vaiheessa vastaan, ja hänen on pidettävä itse huolta siitä, että lakipykäliä tulee noudatettua. Mitään laitonta ei voi myydä ja kuluttajasuojalakia on noudatettava.

Entä jos asiakas haluaa palauttaa tuotteen, koska se ei vastaa netissä annettua kuvausta? Kuka on silloin oikeassa? Minkälainen on tuotteen takuu? Online-yrittäjän isoin haaste onkin ehkä juuri se, että lakisäädökset tällaisissa kysymyksissä voivat vielä olla tulkinnanvaraisia. Kun myyjä ja asiakas eivät myöskään kohtaa henkilökohtaisesti, on haasteellisempaa rakentaa kahdenkeskeistä luottamusta ja tyytyväisiä asiakassuhteita.

Yrittäjyys, siinä missä jokainen muukin ammatti, on täynnä sekä hyviä että huonoja puolia. Yrittäjyyden erilaisesta luonteesta johtuen näistä niin sanotuista hyödyistä ja haitoista puhutaan kuitenkin usein paljon enemmän kuin muiden ammattien kohdalla.

Yrittäjyyden suurimpana hyötynä pidetään usein vapautta. Vapaus päättää asioista, työtavoista, työajoista ja jopa työtehtävistä. Vapaus on kuitenkin suhteellista ja tuo mukanaan myös paljon vastuuta. Yrittäjältä vaaditaan paljon joustavuutta, ja viime kädessä hän on aina itse vastuussa kaikesta. Työajoista voi päättää itse, mutta työaika päättyy harvoin kotiin lähdettäessä. Useimmiten yrittäjä joutuu kantamaan työasiat kotiin ja olemaan lähes jatkuvasti tavoitettavissa.

Kun työntekijä sairastuu eikä sijaista saada, joutuu yrittäjä itse usein luopumaan vapaapäivästään ja lähtemään töihin. Palkkatyössä oleva ’tavallinen työntekijä’ voi useimmiten jättää työasiat töihin ja olla vapaapäivänä vapaalla. Palkka tulee tilille joka kuukausi samana päivänä ja suunnilleen samansuuruisena, kun taas yrittäjän tulot eivät välttämättä ole ollenkaan säännöllisiä ja toimintaan liittyy useimmiten etenkin alkuvaiheessa taloudellinen riski.

Miksi sitten alkaa yrittäjäksi, kun työaikojen ja säännöllisten tulojenkin suhteen on niin ja näin? Yrittäjyys on ennen kaikkea mahdollisuus ja haaste. Osa yrittäjistä tekee pitkän uran palkkatyössä ennen yrittäjäksi alkamista, kunnes huomaavat kaipaavansa jotain erilaista. Ehkä juuri sitä haastetta ja mahdollisuutta.

Monelle kimmokkeena toimii raha, vaikka juuri mainitsimmekin epävarmasta tulonlähteestä. Vaikka tulo ei ole varsinkaan aluksi säännöllistä ja yrittämiseen liittyy usein taloudellinen riski, on yrittäjällä mahdollisuus luoda onnistuneella liikeidealla ja liiketoiminnalla huomattava omaisuus. Ja niille lopuille… no, suurimmalle osalle yrittäjistä yrittäminen on työn sijaan elämäntapa.

Tammer-Lattiat

Author: admin

Tammer-Lattiat on Tampereella toimiva lattioiden ja kosteiden tilojen pintamateriaalien erikoisliike. Valikoimasta löytyy niin parketteja, laminaatteja, kokolattiamattoja, korkkimattoja, julkisten tilojen mattoja kuin linoleumeja, tekstiililaattoja ja paljon muutakin. Tammer-Lattiat antavat myös lattioihin liittyvää opastusta ja neuvontaa, ja he tarjoavat myös asennuspalvelun.

Parkettivalikoimasta löytyy tuotteita esimerkiksi Karelialta, Upofloorilta, Timberwiselta, Elletilta ja Tarketilta. Myös samojen valmistajien laminaattilattioita on paljon valikoimassa. Kokolattiamatot eivät ole ehkä tällä hetkellä huippusuosittuja, mutta mikäli sellaisen haluaa, kannattaa kääntyä Tammer-Lattioiden puoleen, sillä heiltä löytyy myös laaja valikoima kokolattiamattoja lähes kymmeneltä eri valmistajalta. Tammer-Lattioiden valikoimassa on myös kosteisiin tiloihin erityisesti soveltuvia pintamateriaaleja, kuten esimerkiksi seinämattoja, joita löytyy mm. Tarketilta, Upofloorilta ja Forbo Flooringilta. Tammer-Lattioiden valikoimasta löytyy runsaasti myös julkisiin tiloihin soveltuvia lattiamateriaaleja ja mattoja.

Tästä liikkeestä voi ostaa asennuksessa tarvittavia työkaluja ja tarvikkeita, ja henkilökunta antaa mielellään opastusta, mutta Tammer-Lattiat tarjoaa myös asennuspalvelua Pirkanmaan seudulla. Asennukset tehdään vankalla kokemuksella ja ammattitaidolla, ja lopputulokset ovat kauniita ja onnistuneita. Uusien lattioiden asennuksien lisäksi Tammer-Lattian asentajat myös kunnostavat vanhoja parkettilattioita.

Tuotevaihtoehdoista löytyy runsaasti kuvia Tammer-Lattioiden www-sivuilta osoitteessa tammer-lattiat.fi. Sivustolla on myös hyviä lattioiden hoito-ohjeita ja muita vinkkejä. Mikäli haluat käydä kuitenkin käydä paikan päällä itse, löytyy liikkeen myymälä Tampereelta osoitteesta Takojankatu 4. Myymälä on auki arkisin klo 16 ja lauantaisin klo 14 asti.

Erikoisparketti.fi

Author: admin

Vaasasta löytyy Erikoisparketti.fi -niminen lattiatarvikkeiden erikoisliike ja verkkokauppa. Tätä sivustoa ylläpitää Novafloor Oy, joka on myös lattiatarvikkeiden maahantuoja ja jälleenmyyjä. Erikoisparketti.fi:n valikoimasta löytyy niin parketteja, laminaatteja, lankkulattioita kuin esimerkiksi erilaisia paneeleja.

Parketteja löytyy runsas valikoima eri puulajeista valmistettuina. Esimerkiksi Tammi Arctic valkomattalakattua tai mattalakattua, vastaavaa saarnipuuparkettia tai vaikkapa erittäin näyttävää tummaa mattalakattua tammiparkettia. Värivaihtoehtoja löytyy useita, aivan vaaleasta lähes mustaan. Mikäli parketin sijaan perinteinen lankkulattia kiinnostaa enemmän, kannattaa silloin tutustua Erikoisparketin valikoimasta löytyviin erilaisiin Trinity -lattiavaihtoehtoihin. Ne ovat nimittäin käsinveistettyä tammea, joiden pinta on öljyvahattu. Käsinveiston ansiosta tämä lattiatyyppi on hyvin kestävä, ja valikoimasta löytyy jopa 30 cm leveitä lankkuja.

Erikoisparketti.fi -verkkokaupasta löytyy tuotteista hyvät ja selkeät kuvat, ja tilaukset voi tehdä suoraan netistä, mutta mikäli haluaa katsella tuotteita myös fyysisesti sekin onnistuu, esimerkiksi Vantaan tai Vaasan näyttelyissä. Vantaan näyttelytila sijaitsee Varistossa, Kauppakeskus Viisarissa. Näyttelyssä ei ole myyjiä, mutta yrityksen henkilökunnan kanssa voi keskustella videon välityksellä. Tämä näyttely on avoinna joka päivä, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Vaasan näyttelytila on puolestaan Suomen suurin laatuaan, ja tässä tilassa Trinity ja muut lattiat pääsevät oikeuksiinsa laajalla pinnalla. Myyntinäyttelyissä on nähtävänä useita eri vaihtoehtoja, ja ilmaisia näytteitä voi ottaa myös mukaan kotiinsa. Myyjät auttavat ja neuvovat mielellään kaikissa lattioihin liittyvissä kysymyksissä.